Tag Archives: Sfântul Mir

Tomosul cu privire la acordarea statutului de instituție (Biserică) de sine stătătoare Bisericii Ortodoxe din Moldova

TOMOSUL LUI ALEXII AL DOILEA, PRIN MILA LUI DUMNEZEU PATRIARH AL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII, ADRESAT MITROPOLITULUIPatriarhul Alexie II-lea CHIȘINĂULUI ȘI AL MOLDOVEI VLADIMIR

Noi, smeritul Alexii al II-lea, prin mila lui Dumnezeu Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, împreună cu toți Preasfințiții Arhierei ai Bisericii Ortodoxe Ruse – Patriarhia Moscovei, adunați la Soborul Arhieresc din 28 noiembrie – 2 decembrie 1994 la mănăstirea sfântul Daniil din păzita de Dumnezeu cetate a Moscovei,

Călăuzindu-ne de aspirațiile de a avea o pace binecuvântată, o dragoste conformă poruncilor lui Dumnezeu și o comuniune frățească în lucrarea comună  pe ogorul (țarina) Domnului împreună cu toată Plinătatea Bisericii Ortodoxe din Moldova,

luând în considerație exprimarea voinței Presfințiților arhipăstori, a clerului și a păstoriților ei,

ținând cont de faptul că Biserica Ortodoxă din Moldova își desfășoară slujirea pe teritoriul unui stat independent,

– prin prezentul Tomos al nostru cu puterea Preasfântului și de viață Făcătorului Duh binecuvântăm:

1. De azi înainte să fie Biserica Ortodoxă din Moldova de sine stătătoare în treburile sale bisericești-administrative, bisericești-gospodăreşti, în cele ale învăţământului bisericesc şi cele bisericești-civile, rămânând, totodată, în jurisdicţia canonică a Patriarhiei Moscovei.

2. Puterea de vârf în cele legiuitoare, administrative, judecătoreşti şi de control în Biserica Ortodoxă din Moldova să fie înfăptuită de Soborul ei ale cărui hotărâri vor fi aprobate de către Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii. Preşedinte al Soborului să fie Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, iar membrii lui – arhipăstorii, reprezentanţii clerului şi ai mirenilor.

3. Administrarea Bisericii Ortodoxe din Moldova să fie înfăptuită de către Întâistătătorul ei în treapta de mitropolit cu titlul de „al Chişinăului şi al întregii Moldove” şi de către Sinod al cărui preşedinte să fie Mitropolitul Chişinăului şi al întegii Moldove. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova să fie ales de către Soborul Bisericii Ortodoxe din Moldova în temeiul sfintelor canoane şi cu aprobarea ulterioară de către Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii.

4. În lăcaşurile Bisericii Ortodoxe din Moldova în timpul slujbelor dumnezeieşti să fie pomenite numele Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii, al Mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove şi al arhiereului locului.

5. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova primeşte Sfântul Mir de la Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii.

6. Statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova este aprobat de către Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, iar ulterior tot de către el se aprobă toate modificările numai de ordin canonic.

Noi nădăjduim că Biserica Ortodoxă din Moldova se va administra în credincioşie neclintită faţă de sfintele canoane şi faţă de tradiţiile Bisericii Ortodoxe Sobornicești, primite de la sfinţii părinţi, în acord cu hotărârile Soboarelor Locale şi ale celor Arhiereşti şi ale Sfântului Sinod al Patriarhiei Moscovei, cu decretele Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii, precum şi în conformitate cu Statutul său. Noi cu o singură inimă și o singură gură ne rugăm Mai-marelui-păstorilor Dumnezeu să trimită El atotputernicul Său ajutor și prosperitate Bisericii Ortodoxe din Moldova și să păstreze fără preget legăturile duhovnicești care prin Patriarhia Moscovei o leagă cu Plinătatea Ortodoxă Universală.

Atoatelucrătoarea și Atotstăpânitoarea de Viață dătătoarea Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, să întărească întotdeauna Sfânta Biserică Ortodoxă din Moldova, s-o încununeze cu slavă și cinste și să binecuvinteze existența ei întru mântuirea cuvioasei turme a ei.

Semnat în cetatea Moscovei a anului 1994, decembrie, ziua a 2-a.

PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII