Tag Archives: Cuvântul Sfântului Ioan Damaschin despre venirea lui Antihrist

Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei

Talcuire la MateiLibrăria „Geanta cu cărți” în colaborare cu Universitatea Populară și https://ioanatan.wordpress.com/ prezintă „Tîlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei” de Sfântul Teofilact al Bulgariei, tipărită de editura Sophia cu binecuvântarea Prea Sfințitului Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Cartea cuprinde Rugăciunea înainte de citirea din Sfintele Cărți, un studiu introductiv despre viața și opera Sfîntului Teofilact, traducerea în limba română a tâlcuirilor, viața Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, precum și 28 de capitole de tâlcuiri detaliate ale Evangheliei de la Matei, la care se mai adaugă A treia sută a capetelor despre dragoste ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, Cuvântul Sfântului Ioan Damaschin despre venirea lui Antihrist și Vedenia Sfântului Nifon, episcopul Constanțianei, despre sfârșitul lumii și Înfricoșătoarea Judecată.

Pentru a vă face o idee despre spiritul și stilul cărții vă propunem un fragment din Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei, capitolul 9, versetele 13-14 care ne vorbesc despre disputa Mântuitorului cu fariseii în casa vameșului:

„Şi pe cînd şedea El la masă, în casă, iată mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi au şezut la masă împreună cu Iisus şi cu ucenicii Lui. Şi văzînd fariseii, au zis ucenicilor: Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?”

Veselindu-se Matei de primirea lui Hristos, a chemat pe vameși și mănâncă Iisus împreună cu ei ca să-i folosească, măcar deși era prihănit (defăimat) pentru aceasta. Căci fariseii vrînd să-i depărteze pe ucenicii Lui de la Dînsul, cleveteau ospătarea cea împreună cu vameșii.

„Şi auzind El, a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Dar mergând, învăţaţi ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă”.

„Acum n-am venit ca Judecător, ci ca Doctor, de aceea și împuțiciunea (necurăția) o sufăr”.

Încă îi și mustră ca pe niște neînvățați, zicând „mergînd, învățați”, adică „de vreme ce până acum nu ați învățat, măcar de acum mergeți și învățați-vă că Dumnezeu prețuiește mai mult mila către păcătoși decât jetfele” (Osea 6,6).

Iar aceasta, „n-am venit să chem pe cei drepți”, o spune luându-i în râs pe cei care se îndreptățesc pe ei înșiși, de vreme ce nimeni dintre oameni nu este drept. „Așadar am venit să chem pe păcătoși, (nu ca să rămână păcătoși), ci ca să se pocăiască”.

„Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei” de Sfîntul Teofilact al Bulgariei, precum și tâlcuirile celorlalte Evanghelii de același autor, dar și alte cărți cu tematică ortodoxă ale unor cunoscute edituri din România, inclusiv cele ale ieromonahului Savatie Baștovoi pot fi găsite la librăria-atelier „Geanta cu cărți”, din Chișinău, strada Corobceanu, 17.

Igor Pînzaru